SOCIAL RESPONSIBILITY

Společenská odpovědnost je nedílnou součástí podnikání naší společnosti a přistupujeme k ní jako k přirozené součásti každodenního života firmy i jejích zaměstnanců.

Prosazujeme odpovědný přístup k životnímu prostředí, podporujeme péči o kulturní a přírodní dědictví, ale i individuální angažovanost a dobrovolnictví našich zaměstnanců.

Kontinuální podpora s jasně definovanými cíli a systematickým přístupem je orientována do oblasti sociální a podpory vzdělanosti.

 

Dobročinné aktivity jsou věnovány především pomoci dětem prostřednictvím podpory projektu Můj nový život.
V rámci toho centrálního projektu, je Porsche Inter Auto  partnerem dětských besed na téma prevence a osvěta dětské onkologie.

 

Pobočka Porsche-Prosek  od roku 2013 pravidelně každým rokem pořádá pro děti a jejich blízké z oddělení dětské onkologie v nemocnici Ústí nad Labem společenskou akci. 

"Den s Porsche" je dnem setkání členů projektu " Můj nový život" v rámci něhož rozdáváme radost a darujeme zážitky.

Součástí sociálně orientovaného přístupu společnosti Porsche Inter Auto CZ  je rovněž zajištění bezpečnosti, zdraví a kontinuálního vzdělávání zaměstnanců.